View Event

Identity, Belonging and Engagement

AGSLO Group Relations conference

Wednesday 17th May 2017 - Saturday 20th May 2017

Stockholm, Sweden

AGLSO

Introduction
Methodology
Staff
Info & Fees
Reductions
Web Sites

Introduction

Who am I at work? Am I the person I want to be or do I get another identity? Where do I belong and where do I want to belong? Do I feel committed and energetic, or do I feel that my connection limits and drains me? Do I participate in several different contexts, where the change itself is worthwhile, or is it perhaps tiring? How do I find belonging where I can feel present and engaged, while providing opportunities for growth, development and stimulation?

Roles, tasks and contexts today tend to be increasingly diverse and complex, with varied and new requirements, partners and prospects. Issues of identity, belonging and commitment are often difficult to manage and full of contradictions and tensions.

Further information and brochure available soon on the AGSLO website.

top of document

Methodology

Denna konferens bygger på ett så kallat system-psykodynamiskt perspektiv, eller den Tavistock traditionen. Några av de begrepp som är viktiga för konferensens upplägg, och som kan vara användbara för arbetet under konferensen, är system, delsystem, gräns, uppgift, roll, auktoritet och fantasi.

En grupprelationskonferens ger möjlighet att lära om det som sker när vi försöker samarbeta
och organisera oss, genom att utforska det som sker medan det sker. Grupprelationskonferenser
bygger på tanken om erfarenhetsbaserat lärande, det vill säga att du lär av de erfarenheter du
gör under arbetets gång. Konferensen är uppbyggd av flera olika moment, som antingen är av
här-och-nu-karaktär, där vi arbetar med att utforska det som sker, eller reflektionskaraktär, där
vi arbetar med att tolka och förstå de erfarenheter vi gjort under här-och-nu-passen. I några av
reflektionsmomenten arbetar vi också med att knyta erfarenheterna från konferensens här-ochnu-moment
till andra erfarenheter vi har, t ex från vårt vardagliga arbete. Det finns däremot
inga klassiska undervisningsmoment under konferensen. I samtliga moment deltar konsulter
från konferens stab, som i olika roller hjälper till med arbetet. Konsulternas specifika roller och
arbetssätt beror på vilket moment det är och vilken uppgiften är för momentet, och kommer
därför att variera. Konsulterna är dock aldrig lärare i den mening vi förknippar med skola och
universitet.

Konferensen fokuserar på dynamik på såväl medveten som omedveten nivå. Att få syn på och
utforska omedvetna processer är ofta svårt och utmanande och till stor del ett känslomässigt
arbete. Konferensens struktur och konsulternas arbetssätt syftar till att underlätta detta, bland
annat genom tydlighet i ramar och uppgifter.

Konferensens olika moment fokuserar på olika slags sociala system och ger möjlighet att lära
om något olika aspekter av dynamiken i samarbete och interaktion, och att utforska
konferensens tema på olika sätt. I denna konferens finns tre typer av här-och-nu-moment:
mindre processtudiegrupp, stor processtudiegrupp, och organisationsmoment (se mer nedan).

top of document

Staff

Conference Director
Magnus Larsson  
Leg psykolog, docent, lektor vidCopenhagen Business School, Danmark

Associate Conference Director
Petra Bovide  
Leg logoped, biträdande verksamhetschef, Region Skåne

Administrator
Malin Nygren  
PTP-psykolog, organisationskonsult

top of document

Info and Fees

Place
The conference is conducted at an international Ljungberg farm, Tynningö (Stockholm archipelago, north of Gustavsberg).

Price
The conference fee is SEK 20 000 plus VAT. The fee includes lodging, meals, refreshments

top of document

Reduced Fees

AGSLO allocates an amount for the contribution to the conference fee in special cases.

You can apply for this through a form on our website.

There will also be a few places for students to obtain a sharply discounted price.

top of document

Web Sites

AGSLO: http://www.agslo.se

top of document